Logout

Äänen tai tekstityksen kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa katsomasi ohjelman äänen tai tekstityksen kielen, jos vaihtoehtoja on valittavissa.
-Avaa äänen ja tekstityksen ponnahdusvalikko painamalla OPTIONS-painiketta.
-Valitse Ääni tai Tekstitys ja -painikkeilla.
-Muuta kieliasetusta ja -painikkeilla.
-Tallenna muutokset painamalla OK-painiketta.
-Voit poistua valikosta tallentamatta muutoksia painamalla OPTIONS-painiketta uudelleen.

Voit muuttaa myös toissijaisen tekstityksen tai äänen kielen sateliittivastaanottimestasi seuraavasti:

-Paina kauko-ohjaimen MENU-painiketta, valitse Asetukset  Käyttäjän asetukset  Kieliasetukset.

-Valitse Äänen kieli 2 tai Tekstityskieli 2  ja -painikkeilla.

-Muuta kieliasetusta ja -painikkeilla.

-Tallenna muutokset painamalla sinistä-painiketta kauko-ohjaimesta.